nieuw motto cv de Kuussegatters

Het nieuwe motto van cv de Kuussegatters 2021-2021 is:

‘t skonste wa-t’r is